Ανακοινώσεις

Υποτροφίες Αριστείας

Υποτροφίες Αριστείας

by ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΥΚΙΣΙΩΤΗ -
Number of replies: 0

🎯 Τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά απονέμουν Υποτροφίες Αριστείας σε μαθητές/τριες της β/θμιας εκπαίδευσης με κριτήριο την ακαδημαϊκή τους επίδοση και την εξαιρετική διαγωγή τους.

🎯 Συγκεκριμένα για το σχολικό έτος 2023-2024 θα απονεμηθούν 4 συνολικά Υποτροφίες ακαδημαϊκής αριστείας σε μαθητές/τριες οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου που το 2023 θα ολοκληρώσουν την α΄, β΄, γ΄ Γυμνασίου και την Α΄ Λυκείου με γενική βαθμολογία στις προαγωγικές γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου μεγαλύτερη του 19,01 για Γυμνάσιο και 18,75 για Λύκειο αντίστοιχα.

🎯 Περισσότερες πληροφορίες: 2721082848 | www.bougas-school.gr

Υποτροφίες Αριστείας