Εκπαιδευτήρια Μπουγά - Ηλεκτρονική Τάξη

Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με την πλατφόρμα και χρειάζεστε βοήθεια; 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Γιώργος Χριστάκης (διαχειριστής πλατφόρμας)

Tηλ.: 6974669111

E-mail (1) : g.christakis@bougas-school.gr

E-mail (2) : gxristakhs@hotmail.com

The site is undergoing maintenance and is currently not available

Η σελίδα δεν είναι διαθέσιμη προσωρινά. Πραγματοποιούνται εργασίες αναβάθμισης & συντήρησης από 08/08 έως και 20/08