Ανακοινώσεις

Υποτροφίες Αριστείας

by ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΥΚΙΣΙΩΤΗ -

🎯 Τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά απονέμουν Υποτροφίες Αριστείας σε μαθητές/τριες της β/θμιας εκπαίδευσης με κριτήριο την ακαδημαϊκή τους επίδοση και την εξαιρετική διαγωγή τους.

🎯 Συγκεκριμένα για το σχολικό έτος 2023-2024 θα απονεμηθούν 4 συνολικά Υποτροφίες ακαδημαϊκής αριστείας σε μαθητές/τριες οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου που το 2023 θα ολοκληρώσουν την α΄, β΄, γ΄ Γυμνασίου και την Α΄ Λυκείου με γενική βαθμολογία στις προαγωγικές γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου μεγαλύτερη του 19,01 για Γυμνάσιο και 18,75 για Λύκειο αντίστοιχα.

🎯 Περισσότερες πληροφορίες: 2721082848 | www.bougas-school.gr

Υποτροφίες Αριστείας

Cybersecurity Agency for Global Engagement (C.A.G.E.)

by ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΥΚΙΣΙΩΤΗ -

🎯 Αυτό το καλοκαίρι, μια μυστική περιπέτεια περιμένει τους μαθητές μας!

🎯 Το Cybersecurity Agency for Global Engagement (C.A.G.E.), πρόκειται για ένα πρόγραμμα μιας εβδομάδας και πιο συγκεκριμένα για την εβδομάδα 26 - 30 Ιουνίου 2023 που αφορά παιδιά με μητρική γλώσσα τα Αγγλικά ή μαθητές επιπέδου Αγγλικών Α1 ή Α2 και πάνω.

🎯 Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με την καθοδήγηση του University of South Florida και στόχο έχει να εμπλέξει τους μαθητές σε ένα διαδικτυακό κυνήγι ασφάλειας και αποκωδικοποίησης αποστολών με τελικό στόχο να γίνουν οι ίδιοι πράκτορες.

☎️ Πληροφορίες: 2721092022/92122 εσωτερικό 4

Cybersecurity Agency for Global Engagement (C.A.G.E.)

Πανελλαδικές Εξετάσεις - Οικονομία

by ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΥΚΙΣΙΩΤΗ -

🎯 Ολοκληρώνουμε τις συμβουλές και οδηγίες για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

🎯 Το σημερινό και τελευταίο «Podcast» περιλαμβάνει οδηγίες για το μάθημα της Οικονομίας.Πανελλαδικές Εξετάσεις - Χημεία

by ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΥΚΙΣΙΩΤΗ -

🎯  Συνεχίζουμε να σας δίνουμε συμβουλές και οδηγίες για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

🎯  Το σημερινό «Podcast» περιλαμβάνει οδηγίες για το μάθημα της Χημείας.


Older topics...